onsdag 25. april 2012

Vangsvikkarussel gjenoppstår!

For rundt 30 år siden ble det i Vangsvik på Senja arrangert en løpskarusell for barn og ungdom. Arrangementet ble etter hvert uhyre populært og samlet på det meste rundt 200 deltakere. Dessverre døde entusiasmen ut, og arrangementet lå dødt i en årrekke. I vinter har nye ildsjeler tatt opp saken igjen: Vangsvik IL har således den glede å invitere til VANGSVIKKARUSELLEN 2012 i løpet av mai. For nærmere detaljer vises det til vedlagte statutter.