Lovnorm/vedtekter og retningslinjer

Lovnorm/vedtekter for IL Pioner Friidrett

Pioner Friidretts lovnorm er sist vedtatt på styremøte i mars 2022, og inneholder endringer etter NIF (Norges idrettsforbund) sine retningslinjer

Last ned lovnormen for IL Pioner Friidrett her. 


Retningslinjer mot seksuell trakassering

I IL Pioner Friidrett gjelder følgende retningslinjer mot seksuell trakassering: 

  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende. 
  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 
  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 
  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte. 
  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. 
  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen. 
  7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv. 
  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet. 
  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur. 
  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.
Det henvises forøvrig til NIF sin hjemmeside med tema seksuell trakassering i idretten. Retningslinjene gjøres kjent for utøvere/foreldre gjennom hjemmeside og sosiale media, samt personlige samtaler der nødvendig. Henvendelser/saker som gjelder seksuell trakassering på treninger/arrangement i IL Pioner Friidrett sin regi tas opp umiddelbart i styret. 

Sist oppdatert: 30.3.2022.