Personvern og ansvar

IL Pioner Friidrett – Håndtering av personvernopplysninger

Vedtatt i styremøte 15.1.2019
  1. IL Pioner Friidrett bruker idrettens databaser ifm medlemsregistrering, påmelding til stevner og håndtering av arrangement. Disse er Sportsadmin, MinIdrett og KlubbAdmin. Alle disse er knyttet sammen, og følger personvernreglene for Norges Idrettsforbund. Vi henviser derfor til de enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger i idrettens databaser. 
  2. IL Pioner Friidrett publiserer informasjon og nyheter om klubben, idrettslige arrangement, treninger, samlinger mv på sin nettside www.pionerfriidrett.no, og på sine Facebooksider www.facebook.com/pionerfriidrett. Alle under 16 skal ha samtykke av foreldrene før ev. bilder publiseres på nett. Samtykkeerklæring kan lastes ned her og leveres ferdig utfylt til trener eller leder i Pioner Friidrett. 
  3. Sportslige resultater publiseres i elektronisk statistikk på www.friidrett.no etter alle godkjente stevner som arrangeres, for alle deltagere fra 13 år. Vi henviser til gjeldende regler for håndtering av personopplysninger som gjelder i Norges Friidrettsforbund.
  4. Oversikt over innbetalinger av medlemskontingent føres på excel-regneark av den som er kasserer eller leder i IL Pioner Friidrett, og lagres lokalt på en PC eller ekstern harddisk. Utover personopplysninger som fremkommer fra idrettens databaser (se pkt 1), registreres det om kontingent for den aktuelle utøveren, ev. familien, er betalt. 
  5. Il Pioner Friidrett følger lovpålagte bestemmelser ihht krav om politiattest for trenere mv. IL Pioner Friidrett lagrer ingen opplysninger som kommer frem av politiattester annet enn at den faktisk er vist frem. 
  6. Utover ovennevnte punkt lagrer og håndterer ikke IL Pioner Friidrett personopplysninger.
  7. Medlemmer som ønsker å få innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret hos IL Pioner Friidrett kan ta kontakt med leder. Det må påregnes 4 uker behandlingstid på slike forespørsler. 
IL Pioner Friidrett sine enhver tid gjeldende regler for håndtering av personopplysninger offentliggjøres på våre nettsider www.pionerfriidrett.no.

IL Pioner Friidrett – ansvar

Vi gjør vårt beste for å sikre at opplysningene på denne hjemmesiden er fullstendige, korrekte og ajourførte, og at eventuelle feil korrigeres. Men vi kan ikke gi garanti for at alle opplysninger til enhver tid er oppdatert, nøyaktige, fullstendige osv. IL Pioner Friidrett kan heller ikke på noen måte gjøres erstatningsansvarlig for den informasjon som finnes på sidene - heller ikke om denne informasjonen mot forventning skulle være ukorrekt.

IL Pioner Friidrett kan ikke pålegges ansvar for skader eller tap som måtte oppstå direkte eller indirekte som følge av bruken av denne hjemmesiden. Det gjelder også eventuelle datavirus forårsaket av nedlastinger eller ved datainnbrudd hos blogger.com eller relaterte sider, eller sider det er linket til.

IL Pioner Friidrett sjekker alle linker som det linkes til. Vi fraskriver oss dog ansvaret for innholdet på de nettsider og eksterne dokumenter, vi linker til. Anvendelsen skjer på brukerens eget ansvar.