onsdag 18. april 2012

Husk årsmøtet i morgen, 19. april 2012

Rett klokkeslett er som annonsert i avisa kl. 19.30 (og ikke kl. 19).

Sakslista:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokoll
 4. Behandle idrettslagets årsmelding
 5. Behandle idrettslagets reviderte regnskap
 6. Budsjett 2012
 7. Kontingentsatser 2012
 8. Vedta ny lovnorm
 9. Valg: 
  1. 4 styremedlemmer, herunder leder og nestleder
  2. 2 varamedlemmer
  3. ungdomsrepresentant
  4. revisorer og banemester
  5. valgkomite
 10. eventuelt