tirsdag 28. april 2015

Invitasjon til å foreslå kandidater til Hederstegn og Ildsjelpris

Troms idrettskrets kommer med følgende melding:

Er det noen i klubben/idretten din som fortjener en ekstra oppmerksomhet for den innsatsen de legger ned?

Troms idrettskrets tildeler priser innen:

  1. Hederstegn for administrativ innsats. Kan tildeles personer som over lengre tid har lagt ned betydelig arbeid for idretten i Troms. Hovedvekten legges på tillitsverv på kretsnivå og høyere. Trenere og dommere kan også tildeles hederstegn.
  2. Hederstegn for individuelle idretter og lagidretter. Kan tildeles idrettsutøvere og lagidretter på seniornivå som har utført en eller flere idrettsprestasjoner på nivå i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng. Kan også tildeles deltakere i lagkonkurranser for individuelle idretter og enkeltutøvere i lagidretter på seniornivå.
  3. Ildsjelpris. Tildeles en person som har gjort en betydelig frivillig innsats på grunnplanet i Tromsidretten.
Forslag sendes til troms@idrettsforbundet.no innen 10.mai 2015. Forslagene må inneholde:
  • Navn, klubbtilhørighet, kontaktinfo til den(de) kandidaten(e) dere foreslår
  • Beskrivelse av det kandidaten har utført, ei punktvis liste med årstall
  • Kontaktinfo til de som er forslagstillere (idrettslag, idrettsråd, særkrets/region)
Mer info finner du på Troms idrettskrets sin nettside.

Olympiatoppens trenerseminar i Tromsø 8-9 mai

Olympiatoppen Nord-Norge, i samarbeid med Universitetet i Tromsø, inviterer deg til vårt årlige trenerseminar! Årets program vil foregå fredag 8. mai på Clarion Hotel The Edge, og lørdag 9. mai på MH-bygget på Universitetet i Tromsø.

Troms friidrettskrets ønsker at trenere fra friidrettslagene i Troms skal få muligheten til å delta på dette seminaret, og vårt bidrag vil være å støtte opp økonomisk for de trenere som ønsker å være med. 

Troms friidrettskrets bidrar således med kr 750,- for trenere fra Tromsø-området (til dekning av
påmeldingsavgiften), og med kr 1.200,- for trenere fra kretsen forøvrig (til dekning av
påmeldingsavgiften, delvis dekning av reise og overnatting), Utgifter ut over dette dekkes av hver enkelt deltaker eller klubb. Likeså middag på fredag kveld.

Krav til deltakere fra kretsen:

De som deltar må ha minimum Trener 1 kurs og må være aktiv trener enten i egen klubb, eller for kretsen. Vi oppfordrer spesielt unge trenere, som gjerne er hjelpetrenere i dag – om
å melde seg på.

Påmelding og refusjon:

Hver enkelt trener/deltaker melder seg på og betaler selv innen 1.mai og søker kretsen om refusjon i ettertid. Reiseregningsskjema fås i ettertid ved henvendelse til kretsen. Ettersom påmelding er bindende, så vil trenere som melder seg på bli belastet påmeldingsavgiften fra kretsen hvis de ikke møter opp på seminaret.

lørdag 18. april 2015

ÅRSMØTE IL PIONER FRIIDRETT

Vi mnner om årsmøtet i IL Pioner friidrett, tirsdag 21.april kl. 1900 på Klubbhuset.
Vanlige årsmøtesaker (ingen innkommende saker til behandling). Enkel servering!
Vi håper at mange vil komme på Årsmøte i Jubileumsåret vårt.
Velkommen!!

mandag 6. april 2015

Ny ungdomssamling for 13-14 åringer, 17-19 april

Det er kort varsel, men vi håper at flest mulig kan delta på ungdomssamling for 13-14 åringer, med oppkjøring til sesongen og mesterskap for denne aldersklassen til høsten. Påmelding som vanlig via minidrett.no, MED BESKJED til Gunnheid samtidig.

Sted: Bardufosstun
Tid: 17 - 19. april 2015
Påmeldingsfrist: 13. april 2015
Invitasjonen lastes ned her.