onsdag 25. april 2012

Åpningsstevne 2012 IL Pioner Friidrett

Vi minner om årets Åpningsstevne som vi står som arrangør av helga 2 og 3.juni! Vi håper at alle har satt av helga og kan hjelpe til, samt at våre utøvere stiller opp i konkurransen. Innbydelse vil komme etter hvert, samt bli lagt ut på vår hjemmeside.

Funksjonærliste vil bli sendt ut i midten av mai. Gi tilbakemelding til Gunnheid så snart som mulig hvilke dager DU kan stille som funksjonær! Det vil også bli arrangert dugnad i forkant av stevnet på friidrettsbanen, i utgangspunktet 21, 22, 23 og 31 mai fra kl. 18.00. Både rydding, tilrettelegging av utstyr og andre oppgaver står på programmet da. Vi håper også her at mange kan stille slik at anlegget er innbydende til våre gjester! Frode Løwø og Geir Clausen er banemestre og kan kontaktes. Ellers viser vi til vår kalender, der arrangement og dugnader er ført opp.