lørdag 4. januar 2014

Nå blir det fest til dere funksjonærer!

IL Pioner Friidrett setter stor pris på jobben dere funksjonærer gjør år inn og år ut for klubben. Uten dere ville vi ikke kunne gjennomføre våre sportslige arrangement. Vi ønsker dere hjertelig velkommen til velfortjent

Funksjonærfest

Lørdag den 8. februar 2014 kl.1930
på klubbhuset i Finnfjordbotn

Middag og kaffe/kaker

 Bindende påmelding innen 3. februar til:

ulnau (ett) online.no, tlf 91865610
 eller til gunnheid.e.berg (ett) gmail.com, tlf. 41305514

Velkommen!