fredag 22. mars 2024

Trening etter påskeferie

Klubben tar påskeferie i skoleferien. Første trening etter påske blir torsdag, 4. april for utøvere 11+. Etter påske blir ekstratreningene på søndager forbeholdt de som ønsker å satse på friidrett og konkurrere i sesongen 2024. 

For de som ønsker å trene spesifikt kast (diskos/kule) har vi nå fått ny treningstid i hallen på søndager, fra kl. 10-11. Danil vil være trener her. 

Utetrening starter straks banen er tint.