søndag 18. februar 2024

Årsmøte 2024

Oppdatering: 
Årsmøtet 2024 er nå gjennomført. Her finner du årsberetningen 2024, referatet fra årsmelding og årsoppgjøret. 

Alle medlemmer kalles inn til Årsmøtet 2024 i Pioner Friidrett som finner sted onsdag, 20.3.2024 kl. 19.00 i Kunnskapsparken Finnsnes, hos Salmar Center. Vanlige årsmøtesaker, samt sak ang. rehabilitering av Pioner Stadion. 

Velkommen alle! 

Husk også å betale årets medlemskontingent som er sendt ut via minidrett. Er du usikker hvordan den betales, ta kontakt!