søndag 25. februar 2018

Årsmøte 2018

Pioner Friidrett inviterer alle medlemmer til årsmøte 21. mars 2018, kl. 19.00 i klubbhuset på Pioner Stadion. Vanlige årsmøtesaker. Innkomne saker må være styret i hende senest en uke før årsmøte.
Velkommen alle!