torsdag 30. mars 2017

Kurs i styrearbeid

Norsk idrettsforbund inviterer til et kveldskurs i styrearbeid 5.4.2017 på Finnsnes. Nærmere info om program og påmelding finner du her.