tirsdag 28. april 2015

Olympiatoppens trenerseminar i Tromsø 8-9 mai

Olympiatoppen Nord-Norge, i samarbeid med Universitetet i Tromsø, inviterer deg til vårt årlige trenerseminar! Årets program vil foregå fredag 8. mai på Clarion Hotel The Edge, og lørdag 9. mai på MH-bygget på Universitetet i Tromsø.

Troms friidrettskrets ønsker at trenere fra friidrettslagene i Troms skal få muligheten til å delta på dette seminaret, og vårt bidrag vil være å støtte opp økonomisk for de trenere som ønsker å være med. 

Troms friidrettskrets bidrar således med kr 750,- for trenere fra Tromsø-området (til dekning av
påmeldingsavgiften), og med kr 1.200,- for trenere fra kretsen forøvrig (til dekning av
påmeldingsavgiften, delvis dekning av reise og overnatting), Utgifter ut over dette dekkes av hver enkelt deltaker eller klubb. Likeså middag på fredag kveld.

Krav til deltakere fra kretsen:

De som deltar må ha minimum Trener 1 kurs og må være aktiv trener enten i egen klubb, eller for kretsen. Vi oppfordrer spesielt unge trenere, som gjerne er hjelpetrenere i dag – om
å melde seg på.

Påmelding og refusjon:

Hver enkelt trener/deltaker melder seg på og betaler selv innen 1.mai og søker kretsen om refusjon i ettertid. Reiseregningsskjema fås i ettertid ved henvendelse til kretsen. Ettersom påmelding er bindende, så vil trenere som melder seg på bli belastet påmeldingsavgiften fra kretsen hvis de ikke møter opp på seminaret.