tirsdag 28. april 2015

Invitasjon til å foreslå kandidater til Hederstegn og Ildsjelpris

Troms idrettskrets kommer med følgende melding:

Er det noen i klubben/idretten din som fortjener en ekstra oppmerksomhet for den innsatsen de legger ned?

Troms idrettskrets tildeler priser innen:

  1. Hederstegn for administrativ innsats. Kan tildeles personer som over lengre tid har lagt ned betydelig arbeid for idretten i Troms. Hovedvekten legges på tillitsverv på kretsnivå og høyere. Trenere og dommere kan også tildeles hederstegn.
  2. Hederstegn for individuelle idretter og lagidretter. Kan tildeles idrettsutøvere og lagidretter på seniornivå som har utført en eller flere idrettsprestasjoner på nivå i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng. Kan også tildeles deltakere i lagkonkurranser for individuelle idretter og enkeltutøvere i lagidretter på seniornivå.
  3. Ildsjelpris. Tildeles en person som har gjort en betydelig frivillig innsats på grunnplanet i Tromsidretten.
Forslag sendes til troms@idrettsforbundet.no innen 10.mai 2015. Forslagene må inneholde:
  • Navn, klubbtilhørighet, kontaktinfo til den(de) kandidaten(e) dere foreslår
  • Beskrivelse av det kandidaten har utført, ei punktvis liste med årstall
  • Kontaktinfo til de som er forslagstillere (idrettslag, idrettsråd, særkrets/region)
Mer info finner du på Troms idrettskrets sin nettside.