onsdag 1. mai 2013

Etter årsmøte i Pioner Friidrett

Vi har hatt årsmøte 30. april, i Pioner sitt klubbhus. Det møtte 9 personer, og vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått. Her kan du laste ned årsberetningen for 2012 som ble vedtatt på årsmøtet. Det ble valgt et nytt styre som består av:

Leder: Gunnheid Eidissen Berg
Nestleder: Geir Clausen
Kasserer: Bente Furu
Sekretær: Asle Tuven
Styremedlem: Ulrike Naumann
Ungdomsrepresentant: Kristin Løwø
Styremedlem: Linda Holmgren
Vara: Guro Rokstad Clausen
Revisorer: Trond Kristiansen og Ann Jorid Strømholt
Banemestre: Frode Løwø og Geir Clausen
Valgkomite: Britt Harland og Ingvild Steinheim. Vara: Karsten Nordli

Vi takker Britt og Amalie Oda Harland og Ann Jorid Strømholt for solid innsats i styret i Pioner Friidrett over mange år. En gang Pioner Friidrett - alltid Pioner Friidrett. Alle har signalisert at vi vil se mer til de under stevner og andre arrangement - i likhet med mange andre. Pioner Friidrett setter stor pris på innsatsen til gamle Pionerer, og retter herved en stor takk til alle!