søndag 31. mars 2013

Klubbkveld 11. april

Vi minner om klubbkvelden 11. april kl. 18.00 - og har nå leid et lokale: Røde Kors huset på Finnsnes. Velkommen alle!