torsdag 8. mars 2012

Kalender for Pioner friidrett

Terminlista er under utarbeiding, og vi har i år også laget en kalender for Pioner Friidrett som skal gi oversikt over alle arrangement som vi pr i dag vet om. Her kan du laste ned kalenderen, ved oppdateringer kommer dette som en nyhet. 

Vi er som liten klubb avhengig av alle gode hender når vi skal arrangere noe, og vi ber dere spesielt å legge merke til disse datoene: 

  • Dugnader i forkant av Tinestafetten og åpningsstevne: uke 21 (mandag - onsdag) og uke 22 (torsdag)
  • Åpningsstevne: 2 - 3 juni. Her trenger vi mange funksjonærer :-)
  • Løpskarussellene, 3 torsdager i juni, 2 i august og 1 i september. Her trenger vi noen hver torsdag til å registrere, starte og ta tider. Og mange løpere selvsagt! 
  • 24. juli: Labb- og Lineløpet under Finnsnes i fest, Storgata
  • Kretsstevner og friidrettskole i august
  • Motbakkeløp til Varden 8. september - vi er arrangør! 
  • 27. oktober: fargerik friidrett/åpen hall i Midt-Troms hallen. Same procedure as last year :-)