torsdag 15. desember 2011

Kulturprisen til Gunnheid!


Pioner Friidrett gratulerer Gunnheid med en velfjortjent kulturpris. Troms Folkeblad skriver:

"Det var for sin frivillige innsats for idretten i kommunen hun fikk prisen, som er på 10.000 kroner fra Sparebanke1 Nord-Norge. I begrunnelsen fra formannskapet, som tildeler prisen, pekes det blant annet på at Eidissen Berg har en sjelden evne og vilje til å engasjere seg for fellesskapet, å legge til rette for trivsel og glede for andre. At all hennes innsats er frivillig. Hennes engasjement både som leder og styremedlem innen ulike instanser i idrettslivet legges også til grunn for avgjørelsen."

Vi er så enige!