torsdag 5. august 2010

Oppstart friidrettstrening

IL Pioner friidrett fortsetter med trening/seriestevner fra mandag 16 august. 3 mandager fremover har vi seriestevner. Her er det bare å delta i de øvelser en ønsker. Nærmere info om disse stevnene kommer.

Pga fravær mandag 9.aug kan ikke undertegnede stille på trening, så de av dere som skal delta på UM, KM osv, så anbefales det at dere trener sjølv denne dagen. 

I og med at Pioner friidrett arrangerer friidrettsskole og kretslaget for 13-14 åringer (NCC-laget) skal ha samling hos oss 11-12 aug, så arrangerer vi ingen andre treninger kommende uke.

Anbefaler at dere melder dere på Friidrettsskolen, hvor vi har rutinerte insruktører fra Troms friidrettskrets.

Se innbydelse på hjemmesiden!