torsdag 10. juni 2010

Tidsskjema til Narvik-lekene - Viktig info.


Nytt av året er at sekretariatet kun setter opp startlister i løp som det skal signeres på. På tidsskjemaet står det opprop 1 time før løpsøvelsene, dette betyr at listene skal være signert innen 1 time før løpet går. For de tekniske øvelsene har vi satt opprop til en halv time før øvelsen går. Disse oppropene foregår på det enkelte konkurransested, i  noen tilfeller vil opprop skje rett før øvelsen starter.

Se på tidsskjema og merk deg når dine øvelser skal starte, samt når du må bekrefte deltakelse, 1 time forut på løp (listene er satt opp på vegg utenfor tidtakerbrakke/sekrtariat), 30min for Tekniske øvelser (der øvelsen skal gjennomføres).

Lykke til!!!


Tidskjema:  Trykk her