onsdag 16. juni 2010

TIDSSKJEMA NNM OG ISBJØRNLEKENE I HAMMERFEST

Vedlagt følger Tidsskjema for NNM og Isbjørnlekene i Hammerfest.

 Invitasjon:  Trykk her