søndag 26. juli 2020

KM friidrett 2020, 12-13. september i Tromsø

INVITASJON TIL «ÅPENT» KRETSMESTERSKAP I FRIIDRETT PÅ BANE  – VALHALL STADION I TROMSØ LØRDAG 12.SEPTEMBER KL.11.0016.30 OG SØNDAG 13.SEPTEMBER KL.10.00-14.30 - 2020

Troms friidrettskrets i samarbeid med IL BUL-Tromsø og øvrige lag i kretsen inviterer til KRETSMESTERSKAP i friidrett på bane på Valhall stadion i Tromsø lørdag 12.september og søndag 13.september 2020. Mesterskapet legges opp som vi ble enige om på Kretstinget 2019 og med de øvelser som der ble diskutert. Øvelser som ikke stod på programmet i 2019, med få unntak, blir arrangert i 2020. Det vil ikke bli arrangert kappgang og stav. Det vil bli forsøkt arrangert stav i f.m. med et av IL Pioner sine stevner, da Valhall ikke har stavmatte pr dags dato som kan benyttes.

Utøvere utenfor Troms friidrettskrets kan delta, men vil ikke kunne få KM-medaljer, men vil få annen premiering. Se for øvrig premiering. Startkontingenten vil være den samme som for KM.
Påmeldingsfrist: 4.9.20 via minidrett. (åpnes ca. 1. august). 

Her finner du hele invitasjonen. Ta kontakt med Ulrike så snart som mulig om du ønsker å dra og har behov for felles overnatting. Startkontingenten betales som alltid av Pioner Friidrett.