søndag 6. januar 2019

Treningsstart 2019 - og aktiviteter våren 2019

Som avtalt begynner treningen

 • 7.1.19 for alle fra 12 år og eldre (egentrening denne gangen fordi Gunnheid er borte)
 • 14.1.19 for rekrutter

Vi minner samtidig om kommende arrangement i regi av Troms Friidrettskrets. Der det bare å sette av datoene i kalenderen allerede nå!

SAMLINGER
 • 18.- 20.januar 2019 – Lerøy + 15 + (Påmelding til Ulrike innen 10.1.19)
 • 8.-10.mars 2019 – Lerøy + 15 + (Påmelding til Ulrike innen 1.3.19)
 • 12.-16.april 2019 – 15 + eventuelt Lerøy – PITEÅ
 • 3.-5-mai 2019 – Lerøy + 15 +
 • Vår/sommer – Lerøy

IMPULSSAMLINGER
 • 12.januar – Bardufoss storhall / Harstad? / Tromsø?
 • 16.februar – som over
 • 23.mars – som over

KURS
 • 18.-20.januar – Trener 1 – del 1 – Bardufosstun
 • Skoleprosjekter – inntil 3-4 stk – Senja
 • 18.-20.januar dommerkurs Narvik
 • November – dommerkurs Tromsø
 • Aktivitetslederkurs – fast opplegg hver høst
 • Stevnearrangementskurs Tromsø