fredag 1. juni 2018

Informasjon Åpningsstevne 2018

Hei alle deltagere!

Startliste og klubbliste for Åpningsstevnet er nå klar. Sjekk at alt stemmer, og gi tilbakemelding raskt til pionerfriidrett (ett) gmail.com dersom noe er feil, eller du vil etteranmelde. Når tidsskjema er lagt, tar vi imot etteranmeldinger i løp kun dersom det er plass i heatet.

OBS: Vi har opprettet øvelsen 1500m ekstraløp lørdag (søndagens 1500m går likevel som planlagt). Om noen ønsker å delta på ekstraløpet, meld fra til ovennevnte mailadresse.

OBS: Det er gledelig at så mange som over 30 rekrutter deltar på Åpningsstevnet. Det lover godt for friidretten! Det er spesielt mange gutter, og vi har delt dere inn i 2 puljer: Pulje 1 til og med startnr. 60, pulje 2 alle med høyere startnr. enn 60. Her er en liste over puljeinndelingen.  Vi har også satt opp tidsskjema med puljeinndeling. Frires sitt skjema får dessverre ikke med puljenummer, så sjekk på nedenstående skjema hvor din rekrutt hører til!

Startliste (oppdatert 1.6.18)
Klubbliste (oppdatert 1.6.18)
Tidsskjema lørdag (oppdatert 1.6.18)
Tidsskjema søndag (oppdatert 1.6.18)

Tidsskjema fredag er følgende: Alle klasser møter kl. 18.00, og starter slegge etter noen prøvekast. Det er totalt 9 deltagere i slegge.

Spørsmål? Ta kontakt på ovennevnte epostadresse :-)