søndag 6. november 2016

Viktig info om kurs og samlinger i friidrett!

Troms friidretgskrets har følgende presisering av påmelding og betaling av egenandeler for kurs og samlinger som arrangeres i 2016/2017

Troms friidrettskrets viser til at kretsen skal arrangere en rekke kurs og samlinger kommende vinter 2016-2017. Invitasjon til samlingene sendes lagene, som på sin side informerer sine medlemmer og treningsgrupper om tiltaket. I tillegg legges invitasjonene ut på de Facebook-grupper som vi anser som nødvendig – og de deles eventuelt videre derfra. 

På alle tiltak ønsker vi at utøverne/deltakerne skal melde seg direkte på via MinIdrett når tiltakene er registrert i SportsAdmin. 

For Pioner sine utøvere betyr dette: Alle utøver må ha bruker i minidrett, og melder seg på via her, og GIR SAMTIDIG MELDING TIL Gunnheid eller Ulrike, slik at vi får betalt inn egenandelen i rett tid (dere trenger ikke å gjøre dette selv!).