fredag 1. april 2016

Årsmøte og årsmelding 2015

Da er årsmøtet for 2015 gjennomført, med hele 15 deltagere. Kanskje var det de gode kakene som trakk så mange? Tusen takk til alle som stilte og bidro til gode innspill og diskusjoner. Ny lovnorm for idretten ble innlemmet i Pioner Friidrett sine vedtekter. Hjertelig velkommen til våre nye styremedlemmer Lisbeth Kristiansen og Tove K. Grindberg, samt til vår gjenvalgte leder Gunnheid.
Her finner dere årsmeldingen for 2015, samt vedlegg 1 og vedlegg 2 (resultater hhv. uten- og innendørs for Pioner sine utøvere).