torsdag 10. mars 2016

ÅRSMØTE 30 MARS.

Vi minner om årsmøtet 30.mars på klubbhuset ved Pioner stadion. Start kl. 1900. Styret møter kl. 18:15. Vanlige årsmøtesaker, samt ny lovnorm for laget skal behandles. Saker som ønskes tatt opp til behandling må være styret i hende innen 15 mars. Vi ønsker alle medlemmer velkommen og håper på stor deltakelse! Kaffe og kaker serveres.