tirsdag 2. februar 2016

Info fra dommerkurs siste helg

To dommere fra Troms har vært på seminar i Stavanger i januar 2016. Her er nyttig info derfra. Ved spørsmål ta kontakt med Hind eller BUL Tromsø.

Dommernytt - ny utgave

Det er kommet et nytt Dommernytt datert jan. 2016 som oppsummerer nye regelendringer. Link til Dommernytt finnes her: https://www.friidrett.no/aktivitet/dommerstoff/dommernytt/

Andre nyheter/ nyttige hjelpemidler

Regler som benyttes ved de vanligste diskvalifiseringer - oversikt
Det ble også orientert om de vanligste årsakene til diskvalifisering av utøvere - det ble utdelt en oversikt over hvilke regler (koder) i håndboka som det skal henvises til.

Koder som brukes i dommerprotokoller og resultatlister
Det er kommet en oversikt over koder som skal brukes i dommerprotokoller og resultatlister. Vær spesielt oppmerksom på at "DNS" ikke skal benyttes generelt for utøvere som er påmeldt men ikke møter eller ikke deltar på øvelsen. Skal kun benyttes for de som har krysset av på opprop, men ikke møter til start. Hvis så skjer skal de nektes videre start i andre øvelser resten av stevne. (Dette praktiserer vi ikke for de yngste, men for 17 - 18-åringer og oppover.

Her linken til hjelpemidlene: https://www.friidrett.no/aktivitet/dommerstoff/annet-materiell/

Innsendelse av resultatlister
Det er utviklet en online-løsning på innsendelse av resultatlister på friidrett.no som dere bør være klar over. Der lastes resultatene opp direkte på friidrett.no, og man unngår at de må punsjes manuelt etter et stevne. Alle oppfordres til å bruke dette systemet.

Ny oppdatert Arrangementhåndbok på tur
Dommerutvalget har en periode arbeidet med en oppgradert og forbedret utgave av arrangements-håndboken. Den vil komme ut i løpet av ettervinteren.