onsdag 11. mars 2015

Snart tid for TINE-stafetten 2015!

TINESTAFETTEN – PÅMELDINGSFRIST IL Pioner friidrett er arrangør av Tinestafetten på Pioner stadion 21.mai. Merk datoen, da vi ikke har samme arrangementsdag som andre steder i landet.

Stafetten er et tilbud til alle skoletrinn fra 6 klasse til og med 9 klasse, hvorav det skal være 4 jenter og 4 gutter på hvert lag. I Åpen klasse kan en stille med blandet lag. Det arrangeres Åpen klasse for barnetrinnet og Åpen klasse for ungdomstrinnet (da kan også 10. klassinger komme).

Vi oppfordrer alle skolene i Midt Troms til å melde seg på årets arrangement hos oss. Se mer info på www.tinestafetten.no Av hensyn til deltakerskjorter og annen premiering må påmeldingsfrist overholdes. Påmeldingsfrist er 15 mars, og gjøres på www.tinestafetten.no IL Pioner friidrett ønsker alle skoler i Midt Troms velkommen!