lørdag 20. desember 2014

Rettelse i øvelse kappgang, Tromsø indoor

Tromsø Indoor melder om en rettelse når det gjelder kappgang for gutter og jenter 15/16 år. Denne øvelsen går over 1500 meter, som også er distansen under UM innendørs. Vi minner også om påmeldingsfristen til Tromsølekene/åpen NNM, 8. januar. Husk medlemsavgift og lisens for de over 12 år!