onsdag 9. april 2014

Kurs i lover, regler og retningslinjer for norske idrettslag

Hvor mange menn og kvinner må det være i et styre? Når er jeg inhabil i en sak? Har vi et lovlig årsmøte? Hva er spesielt med idrettens lovverk? Hva skjer hvis noen ikke følger idrettslaget sin lov? Vet du egentlig hva som er lov og ikke lov i norsk idrett? Troms idrettskrets inviterer: 

Kurs:     Lover, regler og retningslinjer
Sted:     Lenvik (eksakt lokale kommer etter påmeldingsfrist)
Dato:     14.05.14
Tid:        18.00 til 21.00
Påmeldingsfrist: 07.05.14

Målgruppe:
Ledere og styremedlemmer i idrettslag og idrettsråd

Innhold:
Det å være et styremedlem betyr at du er ansvarlig for at idrettslaget følger både norsk lov og NIF’s lov. Lover, regler og retningslinjer gir deg en viktig innføring i idrettens lovverk.
Noen av temaene vi skal igjennom er:
1.       Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene
2.       Lovarbeid: Generelt og fra § til §
3.       Intern organisering og organisasjonsplan
4.       Ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme
5.       Valgkomitéarbeid
6.       Hvor man finner viktige regler og bestemmelser

Påmelding:
Kurset er gratis og hver enkelt deltaker må melde seg på via Min idrett: https://minidrett.nif.no/Event#64299800-010

Mer info?

Ta kontakt med Troms idrettskrets(926 09 490 eller espen.pedersen@idrettsforbundet.no). Besøk oss også på www.idrett.no/troms for mye nyttig info for deg som er engasjert i idretten i Troms.