mandag 16. desember 2013

Friidrettslisensen 2014

Som dere kanskje vet, er det innført en friidrettslisens i friidrett som gjelder fra og med 1.1.2014. Lisensen er påkrevd for alle mellom 13-80 år som skal konkurrere i friidrettsarrangement på bane i 2014. Helårslisens krever medlemskap i klubb. På arrangementer utenfor bane er det også krav om lisens, men her kan deltaker velge mellom engangslisens og helårslisens. Ingen utøvere får starte i noen friidrettsarrangement etter 1. januar før den er betalt, og det gis ingen dispensasjon fra denne regelen. 

Betaling av lisens er forenklet i nytt betalingssystem, helårslisensen kjøpes på http://mosjon.friidrett.no/lisens. Vi oppfordrer alle utøvere over 12 år til å ordne lisens så fort som mulig. Sjekk samtidig om du har betalt medlemskontingent for 2013 og betal gjerne for 2014 i samme slengen!