søndag 17. november 2013

Kalender Kick-off

... gjorde at litt over 100 kalendre nå er solgt, og ca. 300 kalendre er delt ut til privatsalg og rodesalg. Vi minner om at alle overfører kr. 50 pr utdelt kalender til Pioner Friidrett sin konto. Her finner du mer informasjon og kontonummer! Kommende lørdag har disse vakt på AMFI med kalendersalg: Kl. 10 - 13: Erik Johan og fam. Løwø, kl. 13 - 16: Fam. Myrvang Hagen og fam. Furu. Lykke til!