søndag 22. september 2013

Husk å betale medlemsavgift!

Det er flere som ikke har betalt medlemsavgift for 2013. Sjekk om du har gjort det - betalt medlemsavgift er en forutsetning for å konkurrere, dessuten generer hvert medlem tilskudd for oss. Her er satsene:

Kr. 500 for familie
Kr. 350 for enkeltmedlem
Kr. 200 for støttemedlem

Send en mail til Gunnheid når du har betalt og oppgi navn og fødselsdato på alle familiemedlemmene (ved betaling av fam. kontingent).