tirsdag 20. november 2012

Mange på trening!

Vi gleder oss over at det er mange - og mange nye - på treningene i Midt-Troms hallen og ønsker alle nye utøvere velkommen :-) Vi benytter anledningen til å minne om:

  • at tyggis i hallen IKKE er tillatt. Den ødelegger kunstgresset, sportsgolv og sko og er nesten umulig å fjerne. Så: La tyggisen være igjen hjemme! 
  • at alle hjelper til å rigge og rydde før og etter trening. Flott om foreldre også kan ta et tak her :-) Det er nøye avtalt med hallstyret om hvor utstyret vårt kan lagres, blant annet med hensyn til brann og skader hos utøvere fra andre klubber. Trenerne vet hvordan utstyret skal legges på plass og hvor det ikke kan ligge. 
  • at alle tar godt vare på utstyr, både eget og andres, og at søppel kastes kun i søppelbokser. 
  • at nødutgangene må være låst til vanlig og ikke brukes til inn- og utgang. Husk også å ikke sette fra deg bilen fremfor disse nødutgangene. 
  • at IL Pioner Friidrett kun kan bruke hallen på oppsatte treningstider. Etter trening skal lys være slukket og alle dørene være låst. På oppsatte treningstider har trenerne ansvar for utstyr og fasiliteter. All eventuell bruk av hallen utenom oppsatte treningstider MÅ avklares med leder.