torsdag 12. juli 2012

Arrangement av Labb & Line løp 24.juli

Hei Vi trenger frivillige som kan være med å hjelpe til med arrangement av Labb & Line løpet under FIF på barnas dag 24.juli. Løpet starter kl. 1400. Følgende oppgaver: Etablere start/mål området, påmelding fra 1130 -1330 utenfor SNN, hjelpe Labb & Line med premieutdelingen. Håper at du som er tilgjenglig kan bidra noen få timer denne dagen. Ta snarest kontakt med Gunnheid tlf. 400 29556 send sms el mail til gunnheid.e.berg@c2i.net