tirsdag 31. januar 2012

Treningssamling i Luleå 24 - 27 februar


Tradisjon tro blir det treningssamling i Luleå også i år for ungdommer fra 13 år og eldre. Sett av fredag 24. -  27. februar! 

Kort info: 
  1. Treninger i Arcushallen på fredag,lørdag og søndag 10.00-12.00/16.00-18.00 og mandag 10.00-12.00      Det vil bli muligheter for elektronisk tidtaking og vi arrangerer vårt eget stevne/3-kamp med premiering på lørdags kveld :) 
  2. Samlingen er et felles prosjekt mellom Nordland,Troms og Finnmark - der alle deler på sine trener-ressurser. Morten Trane er hovedleder.
  3. Samlingen er todelt:     1) NCC-samling for 13-14 år    2) Ungdomssamling for 15 år og eldre
  4. Troms Friidrettskrets tar seg av all koordinering mht bestilling/betaling av hytter,hall og trenere. Morten er kontaktperson
  5. Klubbene og kretsene besørger selv transport og mat for sine utøvere og ledere/foreldre/ledsagere.
  6. Egenandel som dekker utgifter til trenere og hall-leie er på 500,- kr  (denne kreves inn når alle påmeldinger er registrert og trenerspørsmålet avklart)

Vi har allerede bestilt/reservert 15 hytter og forhandlet oss fram til følgende gode priser (alle priser i svenske kroner): 
(5 x Bælinge=480,- kr/døgn - 5 x Gæddvik/580,-kr/døgn - 5 x Karlsvik/680,- kr/døgn)
Alle hytter har 4 senger (Karlsvik har 2 separate soverom) og kjøkken med utstyr og bad/wc...Flotte hytter :)
All bestilling av hytter gjøres DIREKTE TIL Morten  - så raskt som mulig !!!!

Morten vil være hovedleder og koordinator for hele samlinga og vil være tilstede i Luleå fra torsdag ettermiddag til mandag formiddag..