søndag 12. juni 2011

Tre mandager med kretsstevne med start 2. pinsedag

Pioner friidrett minner om at vi de 3 påfølgende mandager kjører kretsstevne. Påmelding fra kl 1730 til 1745. Alle klasser. Det vil bli arrangert ulike øvelser på disse stevnene, minimum 1 løp, 1 hoppøvelse og 1 kastøvelse. Pinsemandag blir det kule og lengde samt en løpsøvelse som bestemmes i morgen (løpsøvelse er avhengig av antall dommere som kan stille opp mht tidtaking, samt interesse bl.de fremmøtte).

Vi håper at foreldrene kan stille som tidtakere mv, slik at kretsstevnet kan bli gjennomført på en god måte. Vel møtt!