søndag 20. mars 2011

Kansellering av trening

Beklageligvis ingen trening mandag 21 mars pga fravær på trenersiden.

Anmoder om at dere aktive likevel trener på egen hånd!!!